Thông Tin Công Ty (Chủ sở hữu website)

KIM LINH NUTRITION & FOOD JSC.,

Công Ty CPTP Dinh Dưỡng Kim Linh - MST: 0305093390

10 Road 20, KP4, Hiep Binh Chanh, Pham Van Dong, Thu Duc - HCMC

Tel: 028.37263235 - Email: info@be-beauty.com.vn